Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki

21 grudnia 2018 roku Gmina Koluszki podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0005/18-00 pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki”, w ramach którego 25 budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinne budynki mieszkalne będące w posiadaniu Gminy Koluszki poddane zostaną kompleksowej termomodernizacji. Pieniądze na wsparcie pochodzą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi  29 128 769,02 zł brutto

Dofinansowanie 16 434 958,84 zł

Zasadniczym celem projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Gminie Koluszki poprzez termomodernizację 25 obiektów.

image_pdfimage_print