Znamy plany inwestycyjne w infrastrukturę ciepłowniczo-wodno-kanalizacyjną

Burmistrz Koluszek zatwierdził plan inwestycyjny dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na lata 2022-2023. Poniżej prezentujemy działania inwestycyjne, jakie zostaną podjęte w poszczególnych wydziałach.

Wodociągi

W ciągu najbliższych dwóch lata przy stacji uzdatniania wody przy ul. Polnej w Koluszkach powstanie dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 1 tys. m3. Posłuży on do uzupełniania zapasu wody podczas ekstremalnych zjawisk, jak susze, czy przerwy w dostawie prądu do pompowni. Koszt zadania to ok. 3 mln zł.

Na wszystkich ujęciach wody na terenie naszej gminy zainstalowany zostanie monitoring chlorowania wody wraz z pełną automatyzacją sytemu. Wartość inwestycji to 380 tys. zł. Kolejne 140 tys. zł pochłonęło wzmocnienie 20 sztuk słupów konstrukcyjnych w hali uzdatniania wody. Inwestycja już została wykonana w tym roku.

Kontynuowane będą także prace związane z budową sieci wodociągowej. Chodzi tu o uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszalne w Kaletniku, Borowej i Przanowicach. Obecnie realizowanych jest 7 umów, o łącznej długości 1,1 km sieci wodociągowej. Są to wspólne inwestycje mieszkańców i KPGK.

Kanalizacja

Na wydziale kanalizacji zaplanowano wymianę dyfuzorów napowietrzania miejskiej oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczonych zostanie 365 tys. zł.

Modernizacją objęta zostanie także przepompownia ścieków przy ul. Traugutta oraz dwie tłocznie przy ul. Czarneckiego. Powyższe inwestycje pozwolą na przyjęcie większej ilości ścieków z zachodniej strony miasta. Chodzi tu głównie o obsłużenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Wartość zadania to ponad 450 tys. zł.

Remont czeka także przepompownię przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Prace o wartości 60 tys. zł będą polegały na remoncie dachu oraz montażu specjalnej zasuwy, która ułatwi prowadzenie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

Ciepłownictwo

Plany przewidują budowę przyzakładowej oczyszczalni ścieków, która uniezależni budynek zakładowy od systemu szamb. Przewiduje się również, że w najbliższych dwóch latach do ciepłowni przyłączonych zostanie kilka wielorodzinnych budynków. Chodzi tu o dwa nowe bloki, które powstają przy ul. Sikorskiego (osiedle Lawendowe), oraz o 4 bloki, które mają niebawem powstać przy ul. Piłsudskiego (za cmentarzem). Po ich podłączeniu sieć ciepłownicza powiększy się o 340 metrów. Pojawianie się kolejnych odbiorców miejskiego ciepła leży w interesie zarówno gminy jak i mieszkańców, ponieważ w przypadku rozbudowywania sieci ciepłowniczej, koszty za ogrzewanie rozkładają się na większą ilość budynków. A to z kolei albo prowadzi do obniżenia opłat, albo do powstrzymania podwyżek. Przy obecnych cenach za węgiel, w grę wchodzi raczej to drugie rozwiązanie.

image_pdfimage_print