Znamy już pierwszy szkic projektu muzeum Koluszek


Powoli zaczyna kształtować się obraz przyszłego muzeum w Koluszkach. Powstała już pierwsza wizualizacja, która umożliwia nam zajrzeć w zamysł projektowy. Zapraszamy zatem na krótką, opisową podróż po muzeum.

Jeżeli w głowie wciąż towarzyszy nam obraz obiektu ze szklanymi gablotami i pamiątkami ciągnącymi się wzdłuż ścian budynku, najlepiej jak najszybciej wyrzucić go do kosza. Ze względu na swoją ograniczoną powierzchnię, muzeum w Koluszkach będzie obiektem mocno scyfzyzowanym, w którym dominować będą filmy i multimedialne obrazy.

Pod ekspozycję zagospodarowane zostanie całe górne piętro budynku, który zlokalizowany jest przy pomniku Orła Białego. Do wystawy będzie nas prowadził przyciemniony korytarz z podświetlanymi schodami, które najprawdopodobniej będą rozjaśniały się zgodnie z rytmem stawianych przez nas kroków. Dzięki zastosowanemu czujnikowi ruchu, zwiedzającym ma zatem towarzyszyć efekt podążania za oświetleniem. W ten sam sposób będzie zresztą skonstruowane zwiedzanie muzeum. Cała przestrzeń wystawowa będzie przyciemniona, a dana ekspozycja zostanie podświetlona i uaktywniona dopiero w momencie dotarcia do niej grupy zwiedzających. Tak projektowane są obecnie nowoczesne obiekty muzealne.

Zwiedzanie rozpoczniemy od przejścia przez interaktywną ścianę z pary wodnej, na której wyświetlany będzie motyw torów, niejako wciągający nas w podróż kolejową przez historię Koluszek. Kierunek zwiedzania mają również nadawać LED-owe podświetlenia w formie torów.

Pierwszym przystankiem na muzealnej trasie będzie tematyka kolei, z którą ściśle splątane są losy naszego miasta. Na jednej ze ścian ma zawisnąć multimedialna ściana ukazująca poszczególne etapy powstawania odcinków kolejowych, a po drugiej stronie fotografie i pamiątki. Pośrodku sali mógłby zostać wyeksponowany bądź prawdziwy mundur kolejowy, lub też interaktywny. W tym drugim przypadku, po zeskanowaniu naszej sylwetki, moglibyśmy ujrzeć, jak prezentowałaby się nasza postać w cyfrowym mundurze.

Kolejna stacja to I wojna światowa połączona z zarysem historii powstawania kościoła przy ul. 11 Listopada w Koluszkach. W tej części wystawy planowane jest wyeksponowanie pamiątek w podświetlanych sześcianach.

Następny etap zwiedzania to okres międzywojenny, poświęcony głównie Kobro i Strzemińskiemu. Znajdzie się tu również rekonstrukcja wagonu kolejowego, w oknach którego przy siedzeniach zamontowane zostaną ekrany z wyświetlanymi fotografiami bądź filmami. Z wagonu zwiedzanie poprowadzi nas do podróży ul. Brzezińską, gdzie znalazłoby się miejsce na gablotę sklepową z miejscem na eksponaty. Rozważane jest także usytuowanie słupa ogłoszeniowego ze starymi plakatami.

Ostatni przystanek to okres poświęcony II wojnie światowej oraz czasom PRL. Jednym z pomysłów jest np. umieszczenie ruchomych kostek z datą po jednej i opisem daty lub fotografią po drugiej stronie. W tej części muzeum ma zostać także wyeksponowana pamiątkowa Tora, która została znaleziona kilka lat temu w jednym z koluszkowskich domów. Zwiedzanie zakończyłoby się miejscem do wyświetlenia filmu, puentującego wystawę.

Dodajmy, że w niektórych miejscach multimedia przenikałyby się z rzeczywistymi eksponatami. W grę wchodzi na przykład odtworzenie fragmentu dawnego bruku na ul. Brzezińskiej, czy też barierki z metalowego mostu, który kiedyś przerzucony był nad peronami.

Oczywiście są to jeszcze wstępne założenia. Na etapie uzgodnień i realizacji projekt ekspozycji może ulec nieznacznej zmianie.

Parter i otoczenie muzeum

Cała dolna część budynku zostanie zagospodarowana pod potrzeby administracyjno-biurowe. Znajdziemy tam zatem kącik kawiarniany z pomysłem stylizacji na kolejowy WARS, szatnie, zaplecze sanitarne i biurowe. Poza wymienionymi pomieszczeniami, ważnym miejscem będzie także sala ekspozycji tymczasowej. Będzie to obszerne pomieszczenie, w którym będzie można organizować tymczasowe wystawy, konferencje lub zajęcia edukacyjne.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, główne wejście do muzeum zostanie zlokalizowane od strony dworca. Cały teren wokół budynku zostanie otoczony zielonym skwerem. W obiekt ten zostanie także wkomponowana przestrzeń wokół pomnika Orła Białego oraz pomnika pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Choć część osób liczyła na to, przy muzeum raczej nie pojawi się prawdziwa lokomotywa. Po pierwsze kłóci się to z koncepcją zaprojektowania przestrzeni wokół muzeum, a po drugie niezwykle ciężko jest zdobyć taki obiekt. Władze miasta czyniły już tego rodzaju zabiegi, by pozyskać lokomotywę do ustawienia przy ścieżce rowerowej za odlewnią. Niestety bezskutecznie. Z kolei lokomotywa, która znajduje się przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, nie jest własnością parafii ani też miasta.

Zgodnie z harmonogramem, jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace związane z termomodernizacją budynku pod muzeum. Z kolei cała przebudowa obiekt ma zakończyć się do października 2023 r.

Dodajmy jednocześnie, że poza tworzeniem muzeum, czeka nas jeszcze jedna inwestycja w tej samej lokalizacji. PKP ma już bowiem pozwolenie na budowę nowego dworca kolejowego. Ma on stanąć na zielonym skwerze od strony ul. 3 Maja, tuż przy wyjściu z przejścia podziemnego. Wszystko wskazuje zatem na to, że w ciągu najbliższych 2 lat czeka nas całkowite przeprojektowanie i przebudowa terenu przy postoju taxi.