Złóż deklarację o sposobie ogrzewania – unikniesz kary!!!

Przypominamy, że do 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych i administratorzy nieruchomości muszą zgłaszać czym ogrzewają budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce.
UWAGA: Złożenie deklaracji jest obligatoryjne. Za niewywiązanie się z ogólnokrajowego obowiązku grozi grzywna. Po 1 lipca gminy będą musiały naliczać kary.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy.
Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszukiwarce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

image_pdfimage_print