Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic

Gmina Koluszki podpisała umowę nr RPLD.10.01.00-10-B010/20-00 na dofinansowanie projektu pod nazwą „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic”

Cel projektu: zapewnienie utrzymania lub znalezienia zatrudnienia dla grupy 32 osób, mieszkańców woj. łódzkiego – gminy Koluszki, pracujących i pozostających bez pracy, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie woj. łódzkiego oraz aktywizacja zawodowa 6 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2021 oraz z Budżetu Państwa

 

Oś priorytetowa X:  Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

 

Całkowita wartość projektu: 1 011 301,88 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 859 606,59 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 59 628,21 zł

Wkład własny Gminy Koluszki: 92 067,08 zł

 

Uchwała ws. nadania statutu żłobka:

https://archiwumkoluszki.samorzady.pl/?a=12864

https://archiwumkoluszki.samorzady.pl/?a=15602

Uchwała ws. odpłatności za wyżywienie oraz za pobyt w żłobku:

https://archiwumkoluszki.samorzady.pl/?a=15603

https://www.koluszki.samorzady.pl/prawolokalne,11_2-2020-5_10

Zarządzenie ws. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego żłobka:

https://archiwumkoluszki.samorzady.pl/?a=13340

image_pdfimage_print