Zielone światło dla tunelu

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe wystosował do Gminy Koluszki pisemną informację, o akceptacji koncepcji budowy tunelu w Gałkowie Dużym, i przyjęciu jej do realizacji. Kolej wyrażając zgodę na uczestnictwo w projekcie, postawiło jednak kilka warunków. Po pierwsze, PKP sfinansuje jedynie tę część zadania, która dotyczy działki kolejowej. W praktyce sprowadza się to do pokrycia kosztów budowy samego tunelu na wysokości torów kolejowych. Zagospodarowanie teren wokół tunelu, czyli budowa dróg, zostanie sfinansowana ze środków gminy oraz powiatowych. Drugi warunek postawiony przez kolej to likwidacja przejazdu kolejowego (nie będzie można pozostawić rogatek jako alternatywy). Ostatni z wymogów tyczy się tego, by całą operację budowy tunelu nadzorowała Gmina Koluszki (kolej ma przekazać jedynie zadeklarowane środki). A zatem wykonanie dokumentacji, negocjacje z mieszkańcami, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz nadzór nad budową będzie spoczywał na samorządzie.

Pomimo tego rodzaju wymogów, zdaniem władz gminy decyzję o budowie tunelu przez władze PKP należy uznać za duży sukces. Negocjacje z członkami Zarządu PKP PLK trwały dość długo i prowadzone były osobiście przez burmistrza Koluszek oraz starostę powiatowego.

Według planów, fizycznie tunel ma być budowany w latach 2020-2022. Z kolei przez najbliższe dwa lata ma trwać procedura przygotowawcza, związana z przygotowaniem dokumentów i pozwoleń.

image_pdfimage_print