Zielona Góra odłącza się od naszej gminy


Wbrew opiniom Rady Miejskiej w Koluszkach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyliło się do woli mieszkańców Zielonej Góry oraz wniosku złożonego przez Gminę Andrespol, i 25 lipca wydało rozporządzenie o zmianie granic Gminy Koluszki. Z godnie z nim, z dniem 1 stycznia 2019 r. Zielona Góra zostanie odłączona od Gminy Koluszki i włączona do Gminy Andrespol.
Idea oderwania zrodziła się u mieszkańców powyższego sołectwa już w 2016 roku. Najważniejszym z poddanych argumentów, było powołanie się na silne więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe łączące Zieloną Górą z Gminą Andrespol. Mieszkańcy tłumaczyli, że codzienne sprawy załatwiają w Justynowie lub Andrespolu. W tych miejscowościach ludzie robią zakupy, leczą się. Tam też uczą się ich dzieci. Nie bez znaczenia jest także odległość. Do Urzędu Gminy Andrespol wynosi ona trzykrotnie mniej niż do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Zielona Góra nie jest skomunikowana z Koluszkami żadnym transportem, a najbliższy transport publiczny dostępny jest w Justynowie. Zielona Góra wchodzi też w skład parafii Justynów. Zdaniem mieszkańców Zielonej Góry, położenie na peryferiach Gminy Koluszki wpływa także negatywnie na zdolności wykonywania zadań publicznych na terenie tego sołectwa przez naszą gminę. Przykładem jest tu chociażby sieć kanalizacyjna, którą ekonomiczniej jest pociągnąć od Andrespola, niż rozbudowywać w kierunku Koluszek. Kilka miesięcy temu obydwie gminy porozumiały się co do możliwości korzystania z oczyszczalni na terenie Gminy Andrespol przez mieszkańców sołectwa Zielona Góra. Dla zwolenników oderwania się jest to niezbity dowód na naturalną więź z Andrespolem. Z drugiej strony, umowa na doprowadzenie kanalizacji, świadczy o umiejętności Gminy Koluszki w rozwiązywaniu problemów sołectwa Zielona Góra.
Czy mieszkańcy Zielonej Góry skorzystają na zmianach administracyjnych, czas pokaże. Związki z Koluszkami jednak pozostaną. Władze naszego miasta już zapowiadają, że nie planują przekazać wodociągu i ujęć wody, które są majątkiem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a znajdują się na terenie Zielonej Góry. Mieszkańcy tej miejscowości będą zatem wnosić opłaty według stawek swego przyszłego sąsiada, czyli Gminy Koluszki.

Zielona Góra położona jest w zachodniej części naszej gminy, pomiędzy Gałkowem Małym a Andrespolem. Sołectwo zajmuje powierzchnię 240,07 ha, liczy ok. 280 mieszkańców. Odległość do Koluszek to blisko 13 km. Pod koniec 2016 r. mieszkańcy Zielonej Góry złożyli wniosek do koluszkowskiego samorządu o przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wyłączenia swojego sołectwa z Gminy Koluszki i przyłączenia go do Gminy Andrespol. Konsultacje odbyły się w styczniu 2017 r. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Koluszki. Oddano ponad 800 głosów, wśród nich 323 osoby opowiedziały sią za odłączeniem Zielonej Góry. W kwietniu 2018 r. Rada Miejska w Koluszkach stosowną uchwałą nie wyraziła zgody na jakąkolwiek korektę granic Gminy Koluszki. Wszystkie powyższe działania realizowane przez Gminę Koluszki miały jednak jedynie charakter opiniujący, bowiem zgodnie z prawem decyzję o zmianie granic podejmuje jednostronnie Rada Ministrów.