Zgłosiliśmy gotowość do uruchomienia roweru publicznego


Operator roweru publicznego ogłosił, że 5 listopada będzie gotów do uruchomienia systemu. Oznacza to, że jeśli wszystkie gminy i miasta biorące udział w projekcie przygotują niezbędną infrastrukturę i dopełnią procedurę prawną, będziemy mogli korzystać z miejskich rowerów. Jeśli chodzi o naszą Gminę, dopełniliśmy już wszelkich procedur i zgłosiliśmy pełną gotowość do uruchomienia sytemu. Podczas poniedziałkowej sesji Rady miejskiej w Koluszkach został wypełniony ostatni z elementów, czyli przyjęcie regulaminu korzystania z roweru publicznego. W najbliższym numerze naszej gazety przedstawimy cennik oraz krótki instruktarz sposobu wypożyczania jednośladów i korzystania z aplikacji.