ZGŁOŚ SWÓJ ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW!

Informacja dla Mieszkańców Gminy Koluszki
ZGŁOŚ SWÓJ ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW!
Jeżeli Twoja nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków (tzw. POŚ), pamiętaj o obowiązku zgłoszenia (zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Druk zgłoszenia można pobrać ze strony www.koluszki.pl , lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, pok. Nr 219.
Wypełnione zgłoszenia można:
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.
• wysłać pocztą elektroniczną na adres monitoring@koluszki.pl
• dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego i złożyć na kancelarii (parter przy wejściu) lub w pok. 219.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie jest OBOWIĄZKOWE.
Zgłoszenia prosimy złożyć niezwłocznie od momentu rozpoczęcia użytkowania szamba/przydomowej oczyszczalni. W przypadku urządzeń niezgłoszonych do tej pory do gminnej ewidencji – obowiązek należy spełnić niezwłocznie. Brak zgłoszenia obiektu może wiązać się z nałożeniem kary administracyjnej do 5 tysięcy zł.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print