Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023 prosimy zgłaszać Państwa przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne. Zgłaszając projekt infrastrukturalny (“twardy”) należy zgłosić również powiązany z nim projekt społeczny (“miękki”) uzasadniający realizację projektu infrastrukturalnego.

Wypełniony formularz  należy przekazać do dnia 8 września 2017 roku w jednej z następujących form:

  1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
  2. Drogą mailową na adres e-mail: m.fijolek@koluszki.pl
  3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – Kancelaria ogólna.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz mapy z zaznaczonym obszarem zdegradowanym  i obszarem rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print