Zespół Dworski wraz z parkiem w Lisowicach


Zespół dworski wraz z parkiem w Lisowicach został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX stulecia w stylu klasycznym. Rozbudowano go w drugiej połowie XIX i XX w. To murowana dwukondygnacyjna budowla, którą zdobia trójkondygnacyjne ryzality na osi wschód- zachód. Ryzalit zachodni podzielony jest czterema pilastrami i zwienczony tympanonem z gzymsem kroksztynowym.

Przy ryzalicie wschodnim znajduje sie taras, a od południa półkolista półkolista przybudówka – wzniesona później niż sam pałac.Naroża zachodniej fasady zdobione są boniowaniem. Nadproza okien zdobione są dekoracja o motywach palmet. Budowę kryja dachy dwuspadowe. Pałac posiada na piętrze dwutraktowy układ wnętrza z sienią i duzym hallem oraz z trzema traktami pmieszczeń. Część pomieszczeń zdobi dekoracja stiukowa z drugiej połowy XIXw.

Obok pałacu rozciąga sie duzy park w stylu angielskim ze zróznicowanym drzewostanem.