Zebranie Wiejskie sołectwa Katarzynów-Zygmuntów


dniu 08.09.2017r. (piątek) o godz. 18,00 (II termin godz. 18,15) na Świetlicy Wiejskiej w Katarzynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Katarzynów-Zygmuntów celem rozdysponowania środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Z poważaniem
Sołtys Jarosław Kłosiński