Zebranie mieszkańców Sołectwa Katarzynów- Zygmuntów


Dnia 17 kwietnia 2015 roku (piątek) w świetlicy w Katarzynowie odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Katarzynów – Zygmuntów. I termin zebrania godz.18:30, II termin zebrania godz. 18:45. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców.