Zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2018


Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminie zebrań wiejskich  w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

Sołectwo Świny, zebranie odbędzie się 15.09.2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy przyparafialnej.

Sołectwo Nowy Rdzeń, zebranie odbędzie się 10.09.2017 r o godz. 16:00 na placu zabaw.

Sołectwo Przanowice, zebranie odbędzie się 12.09.2017 r o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Przanowicach.

Sołectwo Jeziorko, zebranie odbędzie się 13.09.2017 r o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Felicjanowie.

Sołectwo Wierzchy, zebranie odbędzie się 15.09.2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie OSP  Wierzchy.

Sołectwo Stefanów, zebranie odbędzie się 16.09.2017 r. o godz. 18:00 na placu zabaw.

Sołectwo Zielona Góra, zebranie odbędzie się 16.09.2017 r. o godz. 16:30 na działce sołeckiej.

Sołectwo Gałków Duży, zebranie odbędzie się 19.09.2017 r. o godz. 18:30 w budynku po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Dużym.

Sołectwo Borowa I, zebranie odbędzie się 20.09.2017 r. o godz. 17:30 w siedzibie OSP Borowa.

Sołectwo Borowa II, zebranie odbędzie się 20.09.2017 r. o godz. 18:30 w siedzibie OSP Borowa.

Sołectwo  Różyca – Żakowice, zebranie odbędzie się 21.09.2017 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Różycy.