Zebrania Wiejskie Sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, iż rozpoczynają się Zebrania Wiejskie Sołectw z terenu naszej Gminy w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję na lata 2015 – 2019.

Sołectwo Różyca – Żakowice zebranie odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 roku o godz. 1700 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Różycy,

Sołectwo Kaletnik zebranie odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 roku o godz. 1830 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Różycy.

Sołectwo Długie – Turobowice zebranie odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 1630 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Długiem,

Sołectwo Stamirowice – Leosin zebranie odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 1800 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Długiem,

Sołectwo Gałków Duży zebranie odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 1630 w siedzibie Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,

Sołectwo Gałkówek Parcela zebranie odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 1800 w domu obecnego Sołtysa,

Sołectwo Felicjanów zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 1700 w siedzibie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie,

Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 1830 w siedzibie świetlicy w Katarzynowie (budynek po byłej przychodni zdrowia w Katarzynowie),

Sołectwo Lisowice – Erazmów zebranie odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 roku o godz. 1630 w siedzibie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie,

image_pdfimage_print