Zebrania wiejskie sołectw


Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminach zebrań wiejskich zwołanych w sprawie rozdysponowania środków finansowych funduszu sołeckiego na rok 2017 w następujących sołectwach:
Sołectwo Świny- zebranie odbędzie się 16.09.2016 r. o godz. 19:00 w salce parafialnej we wsi Świny,
Sołectwo Wierzchy- zebranie odbędzie się 19.09.2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie OSP Wierzchy,
Sołectwo Różyca- Żakowice- zebranie odbędzie się 20.09.2016 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Różycy,
Sołectwo Stary Redzeń – zebranie odbędzie się 20.09.2016 r. o godz. 18:30 w świetlicy we wsi Stary Redzeń,