Zebrania Wiejskie Sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminach zebrań wiejskich zwołanych w celu rozdysponowania środków finansowych funduszu soleckiego na rok 2016 w następujących sołectwach:

Zielona Góra
20 września 2015 roku o godz. 15:30 na działce, na której znajdowała się leśniczówka

Różyca- Żakowice
21 września 2015 roku o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Różycy

Słotwiny
21 września 2015 roku o godz. 19:00 w budynku restauracji „Staropolska”

Sołectwo Przanowice
22 września 2015 roku o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice

Sołectwo Nowy Redzeń
22 września 2015 roku o godz. 17:00 na placu zabaw

Sołectwo Gałków Duży
23 września 2015 roku o godz. 18:00 w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Gałkowie Dużym

Sołectwo Gałków Mały – Wschód
23 września 2015 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym

Sołectwo Będzelin
28 września 2015 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Będzelinie

image_pdfimage_print