Zebrania Wiejskie Sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminach zebrań wiejskich zwołanych w celu rozdysponowania środków finansowych funduszu soleckiego na rok 2016 w następujących sołectwach:

Sołectwo Felicjanów
15 września 2015 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów

Sołectwo Stefanów
17 września 2015 roku o godz. 18:00 plac sołecki (koło domu Sołtysa)
Sołectwo Borowa I
18 września 2015 roku o godz. 18:00 w siedzibie OSP Borowa

Sołectwo Regny
18 września 2015 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Regny

image_pdfimage_print