Zebrania Wiejskie Sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminach zebrań wiejskich zwołanych w celu rozdysponowania środków finansowych funduszu soleckiego na rok 2016 w następujących sołectwach:
Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów
10 września 2015 roku o godz. 17:45 w świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów

Sołectwo Świny
11 września 2015 roku o godz. 18:00 w domu Sołtysa

Sołectwo Gałków Mały – Zachód
11 września 2015 roku o godz. 19:00 w budynku po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Dużym

image_pdfimage_print