Zebrania Wiejskie Sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, iż rozpoczynają się Zebrania Wiejskie Sołectw z terenu naszej Gminy w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję na lata 2015 – 2019. Niżej podajemy kolejne terminy powyższych zebrań.

1. Sołectwo Świny zebranie odbędzie się w dniu 10 marca 2015 roku o godz. 18:30 w siedzibie OSP Wierzchy,

2. Sołectwo Będzelin zebranie odbędzie się w dniu 09 marca 2015 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Będzelinie,

3. Sołectwo Przanowice zebranie odbędzie się w dniu 11 marca 2015 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Przanowicach,

4. Sołectwo Wierzchy zebranie odbędzie się w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 17:00 w OSP Wierzchy,

5. Sołectwo Borowa II zebranie odbędzie się w dniu 17 marca 2015 roku o godz. 18:30 w siedzibie OSP Borowa

6. Sołectwo Stefanów zebranie odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Długiem,

7. Sołectwo Kazimierzów zebranie odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 16:30 w domu obecnego sołtysa.

image_pdfimage_print