Zebrania wiejskie sołectw

Urząd Miejski w Koluszkach informuje o terminach zebrań wiejskich zwołanych w sprawie rozdysponowania środków finansowych funduszu sołeckiego na rok 2017 w następujących sołectwach:
Sołectwo Będzelin- zebranie odbędzie się 22.09.2016 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Będzelinie,
Sołectwo Jeziorko zebranie odbędzie się 22.09.2016 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Felicjanowie,
Sołectwo Zielona Góra – zebranie odbędzie się zebranie 25.09.2016 r. o godz. 16:00 na placu po byłej leśniczówce,
Gałków Duży- zebranie odbędzie się 26.09.2016 r. o godz. 18:30 w budynku po byłym ośrodku zdrowia

image_pdfimage_print