Zebrania sołeckie

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 17.09.2020 r. o godz. 16:30 (I termin) 16:45 (II termin) w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Borowa I w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) w strażnicy OSP Wierzchy odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchy w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 13.09.2020 r. o godz. 19:30 (I termin) 19:45 (II termin) w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Kazimierzów w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 18.09.2020 r. o godz. 17:45 (I termin) 18:00 (II termin) na placu sołeckim w Stefanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchy w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 16.09.2020 r. o godz. 17:00 (I termin) 17:15 (II termin) na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Przanowice w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 17.09.2020 r. o godz. 17:30 (I termin) 17:45 (II termin) na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Jeziorko w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 17.09.2020 r. o godz. 17:00 (I termin) 17:15 (II termin) na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Regny  odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Regny w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

image_pdfimage_print