ZASADY GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Wybory samorządowe tuż tuż. 21 października wybierzemy przed­stawicieli do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Rady Miejskiej w Koluszkach oraz wybierzemy Burmi­strza naszej gminy. Pamiętajmy, iż możemy zagłosować TYLKO na jed­nego kandydata do KAŻDEGO z tych organów. Zatem wskazujemy jed­nego kandydata na burmistrza, jednego do rady miejskiej, jednego do rady powiatowej i jednego do Sejmiku.

 

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

O 21 miejsc w Radzie Miejskiej ubiega się 75 kandydatów. Obszar gminy Koluszki został podzielony na 3 okręgi wyborcze. Poniżej prezen­tujemy ich granice. W każdym okręgu wybierzemy ogółem 7 radnych, spośród kandydatów zgłoszonych przez 3 komitety wyborcze. Głosujemy na 1 kandydata stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwiska.

Okręg nr 1 Osiedla: Czarnieckiego, Łódzkie, Łódzkie II, Natolin, Staromiejskie. Sołectwa: Kaletnik, Przanowice, Różyca-Żakowice

Okręg nr 2 – Osiedla: Głowackiego, Warszawskie, Zieleń Południe, 11 Listopada.

Okręg nr 3 – Sołectwa: Będzelin, Borowa I, Borowa II, Długie-Turobo­wice, Lisowice-Erazmów, Felicjanów, Jeziorko, Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Gałkówek Parcela, Katarzynów­-Zygmuntów, Kazimierzów, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny, Słotwi­ny, Stamirowice-Leosin, Stefanów, Świny, Wierzchy, Zielona Góra.

 

WYBORY BURMISTRZA KOLUSZEK

W wyborach na burmistrza Koluszek mamy tylko 2 kandydatów. Głosujemy na 1 kandydata stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwi­ska.

 

WYBORY DO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W wyborach do Rady Powiatu cała Gmina Koluszki znajduje się w jednym okręgu wyborczym. numer 4. Zatem spośród mieszkańców na­szej gminy wybierzemy 6 radnych powiatowych do 19-osobowej rady. W naszej Gminie 5 komitetów wyborczych zgłosiło 38 kandydatów. Głosujemy na 1 kandydata stawiając znak „X” w kratce obok jego na­zwiska.

Radni powiatowi wybiorą później zarząd powiatu na czele ze staro­stą łódzkim wschodnim.

 

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gmina Koluszki znajduje się w okręgu wyborczym numer 4. Do tego okręgu należą: powiat łódzki wschodni, powiat bełchatowski, powiat piotrkowski, powiat radomszczański oraz miasto Piotrków Trybunalski. W naszym okręgu wspólnie wybierzemy 6 radnych wojewódzkich spo­śród 84 kandydatów zgłoszonych przez 12 komitetów wyborczych. Gło­sujemy tylko na 1 kandydata stawiając znak „X” w kratce obok jego na­zwiska.

Sejmik województwa będzie liczył 33 radnych. Wybiorą oni zarząd województwa na czele z marszałkiem województwa.

image_pdfimage_print