Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do najmu