Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu