Zapadły pierwsze decyzje ws. objazdów

W ubiegłym tygodniu omawiany był temat zmian, jakie można dokonać w celu usprawnienia ruchu na objazdach wiaduktu. W skład Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która analizowała zagadnienie, wchodzili eksperci, którzy na co dzień zajmują się zagadnienia bezpieczeństwa na drogach. Poza przedstawicielami Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województw Łódzkiego obecni byli także przedstawiciele naszego powiatu i gminy, a także Rady Sołeckiej Felicjanowa.

Przejście dla pieszych

Pierwszym z omawianych problemów była kwestia wytyczenia przejścia dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy sołectwa. W tym aspekcie decyzja już zapadła: nowego przejścia dla pieszych nie będzie. Analiza wykazała bowiem, że w godzinach szczytu natężenia ruchu na chodniku wynosi nie więcej niż 2 osoby na godzinę, a przez większość dnia jest ono nawet zerowe.

Poza tym po wytyczeniu przejścia dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy nie mogliby przechodzić przez jezdnię w odległości 100 metrów od pasów, w każdą ze stron (przypomnijmy, że w przypadku braku pasów, przejście przez jezdnię jest dozwolone). Przejście dla pieszych wymuszałoby zatem chodzenie poboczem, ponieważ po drugiej stronie ulicy (od strony sklepu) nie ma chodnika. A to z kolei, zdaniem policji, byłoby mniej bezpieczne dla pieszych, niże obecna sytuacja, która wymusza zachowywanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się wzdłuż drogi.

Na rzecz wymalowania pasów nie przeważył również argument o obecności przystanka drogowego, do którego muszą dojść dzieci. Obserwacja wykazała bowiem, że dzieci w większości na przystanek są podwożone autami przez rodziców. Poza tym nie jest to regularny przystanek komunikacji publicznej, ale przystanek szkolny. Dodatkowo podczas wsiadania do autobusu dzieciom towarzyszy opiekun zatrudniony przez gminę.

Zmiana pierwszeństwa

Drugie zagadnienie, związane z wprowadzeniem pierwszeństwa na skrzyżowaniu w Felicjanowie (i na całej trasie objazdu), nie doczekało się podjęcia ostatecznej decyzji. Zdania w tej kwestii są bowiem podzielone. Policja wraz z PKP wnoszą o zmianę pierwszeństwa, argumentując tworzeniem się niebezpiecznego zatoru na przejeździe kolejowym. W momencie bowiem, gdy korkuje się skrzyżowanie w Felicjanowie, niektóre samochody nie mogą zjechać z przejazdu, co może doprowadzić do zderzenia z pociągiem.

Z drugiej strony przedstawiciele pozostałych instytucji zwracają uwagę na to, że zmiana organizacji ruchu może powodować zagrożenie na drodze poprzez ludzkie przyzwyczajenia, czyli jazdę na pamięć. Dodajmy, że stanowczym przeciwnikiem wprowadzania pierwszeństwa jest także Rada Sołecka Felicjanowa.

Ostatecznie Komisja dała sobie jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji. W jej podjęciu mają pomóc dodatkowe badania natężenia ruchu, które mają wykazać, czy pojazdy często blokowane są na przejeździe. Chodzi bowiem o to, by likwidując jedno zagrożenie, nie powodować jeszcze większych problemów na drogach. Decyzja ma zapaść na początku przyszłego roku.

Na koniec dodajmy, że policja jasno zakomunikowała, że żaden z ostatnich groźnych wypadków do których doszło na terenie naszej gminy, nie był związany z objazdami. Ich przyczyny podyktowane były zupełnie innymi czynnikami.

image_pdfimage_print