Zakończono szacowanie szkód

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że zakończył przyjmowanie wniosków od rolników w sprawie szacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych – w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich, po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy Koluszki.  – W okresie od 15.07 do 07.08.2018 r. komisja przeprowadziła lustrację oraz dokonała szacowania szkód w uprawach rolnych. Szkody przekraczające 30% średniej rocznej produkcji gospodarstw na terenie gminy miały miejsce w 86 gospodarstwach. Powierzchnia upraw dotkniętych tym zjawiskiem wyniosła 1061,97 ha. Liczba poszkodowanych gospodarstw na terenie gminy, w których szkody nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji wynosi 11. Szkody spowodowane zjawiskiem objęły obszar 26 sołectw.

image_pdfimage_print