Zakończenie realizacji projektu pn. “Koluszkowski Żłobek”

Szanowni Państwo,

w dniu 30 kwietnia 2020 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie wzięło udział 107 uczestników.

Wydatkowano kwotę 1 398 099,70 zł, w tym kwotę 1 255 609,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosi się uczestników o składanie, do dnia 25 maja 2020 r., do Żłobka Miejskiego w Koluszkach dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej – druk w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 maja 2020 r. nabór do Żłobka Miejskiego w Koluszkach odbywa się na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/142/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Koluszkach oraz uchwalenia jego statutu (ogłoszenie: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4533 ze zmianami).

Wobec powyższego w sprawach naboru do placówki prosimy kontaktować się bezpośrednio ze Żłobkiem Miejskim w Koluszkach przy ulicy Staszica 36; tel. (42) 235 17 89; e-mail: zlobek@koluszki.pl.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print