Zakończenie konsultacji społecznych

W dniu 18 lipca 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:

– wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koluszki;

– uchwalenia regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki.

Poniżej załączamy raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print