Zadanie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2016 roku"