Z Łodzi do Rawy z przesiadką w naszym mieście

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozważa uruchomienie pierwszego zintegrowanego połączenia kolejowo-autobusowego w regionie. Miałoby ono prowadzić z Łodzi do Rawy Mazowieckiej, i co dla nas ważne, przez Koluszki.

Ponieważ wymienione miasta docelowe nie są połączone ze sobą linią kolejową, przewóz odbywałby się w sposób kombinowany: z Łodzi do Koluszek podróżni dojeżdżaliby pociągiem, a następnie przesiadali się na skomunikowany autobus. Ponieważ trasa prowadziłaby przez Brzeziny, mieszkańcy naszego miasta zyskaliby kolejnego przewoźnika, tym razem publicznego, który dowoziłby nas do pobliskiego miasta.

Niestety szczegóły przedsięwzięcia, takie jak rozkład jazdy czy taryfa biletowa, nie są jeszcze znane. Obecnie trwa opracowywanie analizy, której celem jest m.in. określenie założeń rozkładowych i kosztów realizacji przedsięwzięcia, a tym samym przeanalizowanie możliwości i zasadności realizacji całej inwestycji.

Do uruchomienia połączenia województwo podchodzi jednak poważnie, czego dowodem jest ujęcie zadania w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 w wariancie II (uzupełniającym). Na opracowanie analizy wyłoniona w drodze przetargu firma ma czas do 15 sierpnia.

image_pdfimage_print