Z „Koluszkowską Kartą Mieszkańca” taniej w Lisowicach

Od 1 października 2021 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zaopatrzyć się w „Koluszkowską Kartę Mieszkańca”, która umożliwia korzystanie ze zniżką z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, realizowanej przez samorząd na terenie Gminy Koluszki.

Do tej pory Urząd Miejski w Koluszkach wydał 340 kart. Po kartę zgłaszały się głównie osoby z najmłodszymi dziećmi. Oferuje ona bowiem 10 proc. zniżki za pobyt dziecka w żłobku, a także zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w danym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie.

Nadchodzące wakacje to wyśmienity moment do tego, by kartę wykorzystać również do celów wypoczynkowych. Dzięki niej ze zniżką popływamy na kajakach, rowerach wodnych czy w basenach napowietrznych.

 

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?

1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Koluszki;

2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/opiekuna prawnego;

3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wniosku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;

4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Po odbiór należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach – do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić stosowny wniosek. Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością przedłużania.

Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest wyłącznie osobiście, za pokwitowaniem odbioru. Przy składaniu wniosku o wydanie Karty, konieczne jest okazanie jednego z następujących dokumentów:

  • pierwszej strony PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku
  • jeśli podatek rozliczono przez internet, do dokumentów należy załączyć wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)
  • pełnoletni, uczący się mieszkańcy, zamieszkali na terenie Gminy Koluszki mogą otrzymać Kartę na podstawie PIT rodzica lub opiekuna prawnego.

W celu potwierdzenia tożsamości osoba składająca wniosek jest zobowiązana do okazania pracownikowi odpowiedzialnemu za Program dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

image_pdfimage_print