Wznowienie działalności diagnostycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach wznawia działalność diagnostyczną. Pozostałe zadania Poradni (m.in.: zajęcia specjalistyczne, konsultacje, porady) w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa będą nadal prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci /młodzieży i pracowników przed udaniem się do Poradni należy zapoznać się i bezwzględnie stosować do zasad dotyczących przebiegu wizyty diagnostycznej, w tym wymaganych dokumentów zamieszczonych na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce DIAGNOZA W CZASIE COVID.

W pierwszej kolejności na badania diagnostyczne będą umawiani klienci z odwołanych wizyt od 16 marca, którym niezbędne jest wydanie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. O terminie diagnozy klienci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nowe osoby na badania zgłaszane są wyłącznie telefonicznie: poradnia w Koluszkach – 44 714 14 54.

image_pdfimage_print