Wznawiają prace drogowe na osiedlu Łódzkim

Po długiej przerwie wznowieniu ulegają prace, związana z przebudową dróg na osiedlu Łódzkim w Koluszkach. Pierwotny termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany był na 30.06.2020 roku. Mimo odpowiedniej pogody, latem ubiegłego roku prace zostały jednak nagle przerwane.

Przyczyny przedłużania się prac

Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach powodem wstrzymania robót drogowych, było wykorzystanie zakontraktowanej na dany rok puli pieniędzy. W zawartej umowie na roboty budowalne, uwzględnione zostały bowiem limity finansowe na poszczególne lata w okresie realizacji zadania inwestycyjnego. W wyniku łagodnej zimy 2018/2019 prace budowlane były wykonywane niemal przez całą zimę i środki finansowe na rok 2019 zostały wykorzystane w okresie od stycznia do maja.

Z kolei w 2020 r. harmonogram przebudowy osiedla Łódzkiego pokrzyżował przedłużający się proces uzgodnienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę kolektora deszczowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 715 oraz pod torami PKP.

Przypomnijmy, że kolektor pozwoli na odwodnienie tej części osiedla, w której brakowało dotychczas sieci kanalizacji deszczowej tj. w ulicy Łódzkiej, drodze serwisowej drogi wojewódzkiej (ulica przy sklepie „Delikatesy Centrum”), części ulicy Wschodniej, części ulicy Krasickiego oraz części ulicy Danuty Szaflarskiej.

Z informacji uzyskanych od samorządu wynika, że długotrwały proces uzgodnienia dokumentacji budowy kolektora deszczowego wynikał z faktu, iż jest on ściśle związany z planowaną na 2021 r. budową nowego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715. Dodatkowo projektowany kolektor deszczowy wymuszał konieczność przebudowy linii elektroenergetycznej PGE, co także wpływało na wydłużenie uzgodnień.

Termin zakończenia przebudowy osiedla

Ponieważ ogłoszony w maju przetarg na wyłonienie wykonawcy kolektora został unieważniony (firma która wygrała nie zdecydowała się na podpisanie umowy), całość inwestycji związanej z  przebudową dróg na osiedlu wydłuży się najprawdopodobniej do wiosny przyszłego roku. Dokładny termin zakończenia zależał będzie jednak tak naprawdę od postępów i ewentualnych problemów przy budowie kolektora deszczowego, gdyż są to dość skomplikowane prace. Przewidują one między innymi wykonanie przewiertu o długości 80 m pod linią kolejową relacji Łódź – Warszawa.

Po wznowieniu prac, płyty z rozbiórki pozostałych nawierzchni ulic będą ponownie składowane w poboczu ulicy Łódzkiej. Za zabezpieczenie placu budowy odpowiada wykonawca prac, czyli firma BUD-DROG z Koluszek.

image_pdfimage_print