Wyższe stawki dla strażaków ochotników za udział w akcjach

Burmistrz Koluszek wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie podniesienia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Koluszki, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na to, że przez ostatnie 10 lat wysokość ekwiwalentu nie była zmieniana, burmistrz Koluszek zaproponował Radzie podwyższenie kwoty z 10 zł do 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

– Jeździmy teraz po zebraniach, spotykamy się z członkami OSP i widzimy bardzo dużą aktywność i zapał młodych ludzi do tego, by angażować się w działalność straży, i oczywiście służyć społeczeństwu w akcjach ratowniczych i bojowych. Wydaje mi się, że jest to bardzo zasadna inicjatywa – zwrócił się do Rady burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

W podobnym tonie, o podjęcie uchwały zaapelował radny Ryszard Piasny: – Strażacy ochotnicy to nie tylko ludzie którzy gaszą pożary, ale uczestniczą też w innych akcjach ratowniczych, chociażby w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy OSP zabezpieczają także często teren przed przybyciem straży zawodowej. To oni czuwają w dzień i w nocy, podczas gdy my śpimy, świętujemy czy bawimy się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, za co w imieniu strażaków ochotników podziękował obecny w sali obrad komendant powiatowy PSP w Koluszkach, Krzysztof Supera.

image_pdfimage_print