Wyposażenie siłowni w Sołectwie Świny

Gmina Koluszki i mieszkańcy Sołectwa Świny realizują projekt pt. „Wyposażenie siłowni w Sołectwie Świny” współfinansowany  z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt ma na celu

– wsparcie działań na rzecz dostępu i unowocześniania bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Świny,

– integracja mieszkańców sołectwa wokół działalności świetlicy wiejskiej i siłowni,

– zwiększenie inicjatywności mieszkańców w zakresie zaspakajania własnych potrzeb sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

– promocja i poszerzenie oferty istniejących produktów (szlaków) turystycznych.

image_pdfimage_print