Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców co trzeba wiedzieć

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujących uchodźców z Ukrainy.Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób które zapewniają zakwaterowanie i wyrzywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyrzywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy Wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużenia wypłaty świadczenia zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne zostanie określone w rozporządzeniu mWzór wniosku o świadczenie pieniężne zostanie określone w rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych  i Administracji.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia będzie prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Koluszkach.

Wnioski będą przyjmowane w MGOPS niezwłocznie po wejściu w życie aktów wykonawczych do specustawy.

 

image_pdfimage_print