Wyniki naboru na stanowisko kucharz/kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO:

KUCHARZ/KUCHARKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

 

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print