Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Znamy już wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Koluszki na rok 2019 r. Do realizacji przeszły trzy projekty z największą ilością otrzymanych głosów: Edukacja i bezpieczeństwo – zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników OSP Koluszki (1738 głosów); Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach (1582 głosy); Renowacja boiska głównego KKS Koluszki (1548 głosów).

Zaznaczmy, że wybór projektów nie oznacza, że powyższe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane już w przyszłym roku. – Warto mieć świadomość tego, że większość projektów które wygrały w ubiegłych latach, w dużej części jest jeszcze w trakcie realizacji. Nie każde bowiem pomysły jesteśmy w stanie szybko i w identycznej formie przenieść na projekt. Przykładem jest tu chociażby utwardzenie tzw. czarnej drogi w lesie, która wciąż oczekuje na decyzję środowiskową, czy opóźnienia związane z modernizacją boiska w Katarzynowie, które wymaga przeniesienia linii wysokiego napięcia – wyjaśnia Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Dopracowanie zasad głosowania?

Należy także z całą szczerością zakomunikować, że budżet obywatelski wzbudza spore kontrowersje. Po każdej edycji pojawia się szerokie grono niezadowolonych, i jeszcze więcej uwag. Jedni z mieszkańców żalą się, że bez przerwy wygrywają projekty z miasta, inni wytykają im, że przecież w ubiegłym roku wygrywały projekty z Różycy i Gałkówka. Z jednej strony chcemy, by budżet obywatelski sprzyjał budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej strony oburzamy się, że nie wygrywa projekt skierowany do wszystkich mieszkańców a tylko do konkretnej grupy, która wzięła sprawy w swoje ręce. Po obecnym głosowaniu wyraźnie bowiem widać, że wygrywają te projekty, których wnioskodawcy zadali sobie trud publicznego zbierania podpisów.

Problemów oczywiście jest więcej. Jak zmobilizować ludzi do głosowania? Niektórzy radzą wprowadzić głosowanie elektroniczne (co z weryfikacją osoby) lub rozsyłać druki pocztą do mieszkańców. Jak zorganizować głosowanie, by środki na obsługę systemów i procedury wyborczej nie przewyższyły wartości budżetu obywatelskiego? Czy wykluczać z udziału w budżecie obywatelskim przeróżne instytucje jak OSP czy szkoły? Jaki próg wieku i czy w ogóle takowe rozwiązanie można wprowadzić podczas głosowania? Obecnie głosować może nawet dziecko po urodzeniu jeśli mieszka na terenie naszej gminy. Często wywołuje to salwy śmiechu, ale takie prawo daje ustawa. Z problemem tym boryka się zatem nie tylko koluszkowski samorząd, ale cała Polska. Niestety zdarzały się już sytuacje, w których próba ustalania granicy wieku głosujących przez daną gminę, była zaskarżana przez wojewodę, i to skutecznie. Czy uda się wypracować odpowiednie rozwiązanie, nad którym pracuje gmina, czas pokaże.

Jeżeli posiadamy patent na rozwiązanie powyższych problemów lub ciekawy pomysł na poprawę funkcjonowania budżetu obywatelskiego, tak by jak najlepiej służył mieszkańcom, zachęcamy do przekazywania swoich uwag radnym. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by dobre rozwiązania wdrożyć podczas tworzenia projektu uchwały budżetu obywatelskiego na kolejny rok.

UWAGA: jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas głosowania jest zakreślanie projektów na kilku różnych kartach. Pamiętajmy zatem, że zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem, swojego wyboru możemy dokonywać tylko na jednej karcie do głosowania. Na jednej karcie możemy oddać głos na trzy projekty. Jeżeli po podpisaniu się na danej liście do głosowania, podejdzie do nas kolejna osoba z listą do głosowania, nie możemy oddać ponownie głosu (nawet jeśli na poprzedniej liście do głosowania zakreśliliśmy tylko jeden projekt)

(pw)

 

Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w SP nr 1 w Koluszkach

Projekt zakłada zakup:

  1. Dmuchańców do skakania w ilości dwóch sztuk
  2. Wyposażenia do świetlicy szkolnej i zamontowania: zjeżdżalni, suchego basenu, domku, elementów z gąbki, przejścia linowego, konstrukcji
  3. Zakup piachu na plac do boiska do „plażówki”, wykonanie ościeża betonowego
  4. Zakup tablicy do koszykówki wraz ze słupem i wykładzinę sztuczną na istniejące podłoże z kostki brukowej

 

Boisko KKS

Po położeniu nowej trawy, murawa boiska będzie równa i co się z tym wiąże będzie mniej kontuzji piłkarzy zarówno seniorów jak i dzieci, ze względu na to, że obecnie są place gdzie słabo rośnie trawa i jest przez to twardo i nierówno. Mając na uwadze ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas rozgrywanych meczów, treningów, stwierdziliśmy, że trzeba mieć nową murawę. Dodam, że obecna z informacji które posiadam, ma minimum 30 lat.

 

Zakup materiałów OSP

Realizacja projektu pod nazwą “Edukacja i bezpieczeństwo – zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników OSP w Koluszkach” i zakup niezbędnego umundurowania wykorzystywanego podczas działań ratowniczo gaśniczych, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pozyskanie specjalistycznej pralnicy pozwoli prawidłowo utrzymać i konserwować użytkowany sprzętu. Zakupiony fantom pozwoli przeprowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców i strażaków ochotników z terenu gminy Koluszki.

 

UWAGA: opisy PROJEKTÓW pochodzą od wnioskodawców. Na obecnym etapie opisowym Gmina Koluszki nie bierze odpowiedzialności za ostateczny kształt zgłaszanych inwestycji.

 

 

LP. NAZWA PROJEKTU Liczba oddanych głosów WYBÓR
1 Edukacja przez Szachy w Szkole  

294

2 Rewitalizacja stawu i terenu wokół niego we wsi Jeziorko  

254

3 Modernizacja placu zabaw i boiska w miejscowości Stamirowice  

346

4 Edukacja i bezpieczeństwo – zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników OSP Koluszki  

1738

realizacja
5 Doposażenie placu zabaw – Gałków Mały  

645

6 Zagospodarowanie gminnej działki „Pekin”  

564

7 AKTYWNA STREFA ROZRYWKI I REKREACJI w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach  

1582

realizacja
8 Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy  

1245

9 Automat recyklingowy do zwrotu butelek i puszek po napojach  

1132

10 Publiczna płatna toaleta (wc) automatyczna  

364

11 Renowacja boiska głównego KKS Koluszki  

1548

realizacja
image_pdfimage_print