Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 580.12, obr. Gałków Mały

image_pdfimage_print