Wykaz o przeznaczeniu do najmu lokalu nr 313 w budynku administracyjno - biurowym przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach