Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 27 obręb 3 miasta Koluszki