Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 16/8 położonej w obrębie nr 3 m. Koluszki