Wykaz nieruchomości położonej w Koluszkach, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 152.21 przeznaczonej do dalszej dzierżawy w trybie bezprzetargowym

image_pdfimage_print