Wykaz - dzierżawa działki nr 91.113, obręb Borowo I