Wykaz działki gruntu przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 163, obręb Zielona Góra