Wykaz działek niezabudowanych gruntu, przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy polowe.