Wpłaty za śmieci i podatki bez prowizji również w banku

Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że podatki na rzecz Gminy Koluszki oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych bez prowizji i dodatkowych opłat bankowych można uiszczać nie tylko w kasie Urzędu, ale również w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41 w Koluszkach (przy cmentarzu). Co ważne, w celu ułatwienia i usprawnienia transakcji, nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty. Płatności można dokonywać także przelewem elektronicznym ze swojego osobistego konta.

Informujemy, że obecnie w gminie funkcjonują dwa rachunki do realizacji płatności:

– konto do uiszczania wpłat za podatki (nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) i pozostałych opłat (m.in. adiacencka, skarbowa): 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841.

UWAGA: od stycznia 2020 roku wprowadzono nowy rachunek bankowy:

– konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Zgodnie z nowymi wytycznymi, a ścisłej zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana została do wprowadzenia od stycznia nowego numeru konta do obsługi opłat za odpady potocznie zw. za śmieci. Ma to usprawnić kontrolę w dwu kierunkach: z jednej strony posłuży do sprawdzania tego czy gmina środków z opłat wnoszonych przez mieszkańców na obsługę śmieci, nie wydaje na inne zadania; z drugiej strony jedno konto ma ułatwić weryfikację tego, czy gmina przypadkiem nie dopłaca do systemu, starając się w ten sposób obniżyć cenę odbioru odpadów dla mieszkańców. UWAGA: jeżeli do tego czasu wpłaty zostały dokonane na dotychczasowe konto, gmina sama dokona przeksięgowania. Przy kolejnych wpłatach prosimy jednak o stosowanie już nowego konta.

image_pdfimage_print