Wodociąg publiczny Koluszki – woda warunkowo nadaje się do spożycia.


Wodociąg publiczny Koluszki – woda warunkowo nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w dniu 12 października 2020r. z wodociągu publicznego w Koluszkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało zobowiązane do podjęcie działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.