Wodociąg publiczny Koluszki – woda nie nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Koluszki – woda nie nadaje się do spożycia

31.08.2022

31 sierpnia 2022r.

Wodociąg publiczny Koluszki – woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 29 sierpnia 2022r.
z wodociągu publicznego Koluszki (miejsce poboru: Stacja Wodociągowa – woda podawana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność enterokoków oraz bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

image_pdfimage_print